е-документооборот (6)

144 администрации в България могат да обменят документи електронно

144 администрации в България могат да обменят документи електронно

По-малко от година преди изтичането на крайния срок за това всички български администрации да са преминали към електронен документооборот ДАЕУ съобщава, че към февруари това правят 144 структури