е-управление (32)

33 хил. са вече потребителите на държавната електронна препоръчана поща

33 хил. са вече потребителите на държавната електронна препоръчана поща

33 000 са вече потребителите на административната услуга за електронна препоръчана поща, която Държавна агенция “Електронно управление” предоставя от края на 2017 г. През Системата за e-Връчване до момента

„Информационно обслужване“ ще поддържа IT услуги на е-правителството

„Информационно обслужване“ ще поддържа IT услуги на е-правителството

Правителството възложи на почти изцяло държавната компания „Информационно обслужване“ АД да поддържа IT системите на голяма част от администрацията по пътя към разгръщането на системата за електронно управление

По-малко директен контакт с администрацията означава по-малко корупция

По-малко директен контакт с администрацията означава по-малко корупция

„Мудна“ и „тромава“ са дългогодишни етикети на администрацията в България. А непрозрачната, непредсказуема и безотчетна среда поражда условия за разгръщане на корупционни практики

Безпорядъкът в държавните регистри спъва електронното управление

Безпорядъкът в държавните регистри спъва електронното управление

Броят на регистрите, поддържани от различните администрации в страната, е огромен, но освен това в тях цари безпорядък, който спъва пълноценното електронно управление