е-услуги (19)

Търговският регистър ще бъде „ремонтиран“ до края 2019 г.

Търговският регистър ще бъде „ремонтиран“ до края 2019 г.

Oбновяването e част проект на обща стойност 1 999 415.78 лв. Финансирането се осигурява по Оперативна програма „Добро управление“, а договорът за изпълнение по план трябва да приключи в края на годината