защитени специалности (4)

Държавата разшири списъка на специалностите със стипендии

Държавата разшири списъка на специалностите със стипендии

Правителството актуализира списъците на защитените от държавата специалности от професии и тези, по които ще се наблюдава очакван недостиг от специалисти на пазара на труда за учебната 2021/2022 г.

МОН предлага 11 нови защитени специалности

МОН предлага 11 нови защитени специалности

Министерството на образованието и науката (МОН) предлага към утвърдените 29 защитени специалности от професии в списъка за следващата учебна 2019/2020 година да се добавят още 11 нови специалности с фокус върху секторите