земеделски стопани (14)

Британските фермери вече тъгуват за българите и румънците

Британските фермери вече тъгуват за българите и румънците

За британските фермери става все по-трудно да намират сезонни работници. Компанията Beverly Dixon, която е една от най-големите ферми за зеленчуци във Великобритания, вече трудно успява да привлече около 1500 сезонни

Земеделските стопани ще правят вноски във фонд за борба с бедствията

Земеделските стопани ще правят вноски във фонд за борба с бедствията

Всички земеделски стопани ще заплащат ежегодни задължителни вноски за превенция от природни бедствия и неблагоприятни климатични събития в земеделието за обработваема (орна) земя и трайни насаждения

Инвестициите на САЩ в ЕС са 1.3 трлн. долара

Най-голямата икономика в света - САЩ е инвестирала в Европейския съюз (ЕС) 1.3 трлн. долара. Това обяви Валентин Георгиев, изпълнителен директор на Американската търговска камара в България. "Очакванията са големи и ще бъдат оправдани, ако бъде сключен