иновации бг (4)

Иновациите в България: Далеч-далеч под точката на кипене

Иновациите в България: Далеч-далеч под точката на кипене

Българската икономика трябва да се насочи към производства и услуги с висока добавена стойност, а страната ни има потенциала да се превърне в технологичен хъб на Балканите и дори в ЦИЕ

Дежавю: Потенциалът за иновации на България е същият като през 2010 г.

Дежавю: Потенциалът за иновации на България е същият като през 2010 г.

България стои на равнището от 2010 г. по редица показатели за състояние и развитие на иновационния потенциал. Това ограничава възможностите ѝ и ѝ отрежда място на опашката в ЕС по иновации