интернет банкиране (3)

270 000 клиенти на ЧЕЗ платиха безкасово сметките си за ток през лятото

270 000 клиенти на ЧЕЗ платиха безкасово сметките си за ток през лятото

В сезона на летните отпуски 270 хиляди битови клиенти на „ЧЕЗ Електро България“ АД използваха банките, интернет, терминални устройства или мобилния си телефон, за да платят сметките си за ток