концесия на летище (8)

Държавата преподписа договора за Летище София и отложи концесионните такси

Държавата преподписа договора за Летище София и отложи концесионните такси

Българската държава подписа анекс към договора с новия стопанин на Летище София, с което официално се отсрочва дължимата годишна концесионна такса през първите 10 години