ликвидност (26)

ЕК дава „глътка въздух“ на банките, за да улесни кредитирането

ЕК дава „глътка въздух“ на банките, за да улесни кредитирането

Европейската комисия прие временни мерки с цел да се осигури максимална възможност за банките да отпускат кредити на домакинства и дружества в целия ЕС, така че да се подпомогне икономиката, и да поемат загуби.

ББР ще осигури ликвидност на банките в извънредната ситуация

ББР ще осигури ликвидност на банките в извънредната ситуация

Българската банка за развитие ще играе важна роля за обезпечаване на непрекъснатост на ликвидността в банковата система, която да бъде на разположение на малките и средните предприятия и да облекчи българския бизнес.