малки ВЕИ (3)

КЕВР е готова с правилата за достъп на малките ВЕИ-та до борсата

КЕВР е готова с правилата за достъп на малките ВЕИ-та до борсата

Държавата създава необходимите нормативни условия за реално участие на производителите на електрическа енергия от Възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) и от Високоефективното комбинирано производство