наеми на офис сградите (5)

За половин година в България са отдадени 67 хил. кв. м офиси

За половин година в България са отдадени 67 хил. кв. м офиси

Макар и по-малък от рекордните нива през първото полугодие на 2017, обемът на отдадените площи се движи в рамките на обичайните за последните пет години на възстановяване и растеж. Прогнозата е към края на тази година общата площ