найлонови бутилки (10)

Българите намаляват с близо 40 хил. души в края на 2013 г.

Населението на България към 31 декември 2013 г. е 7.2 млн. души, което представлява 1.4% от населението на Европейския съюз (ЕС). Страната ни се нарежда на 16-то място по брой на населението след Австрия (8.5 млн. души) и преди Дания (5.6 млн. души). В