облекчения за деца (8)

Изтича срокът за ползване на данъчни облекчения за деца чрез работодател

Изтича срокът за ползване на данъчни облекчения за деца чрез работодател

До края на декември работниците или служителите трябва да представят необходимите документи пред своите работодатели по основното трудово правоотношение, ако искат да ползват данъчните облекчения за деца чрез тях