отворени пространства (2)

Компаниите се ориентират все повече към кабинети вместо отворени офис пространства

Компаниите се ориентират все повече към кабинети вместо отворени офис пространства

Вече се наблюдава интерес от компаниите, дори и тези в България, да се завръщат към офисите с кабинети, вместо така нашумелите през последните години open spaces. „Трудно е да се каже, че това е вече трайна тенденция