отчети (21)

Международни финансови пазари: 2 февруари

Международни финансови пазари: 2 февруари

Щатските акции се търгуваха разнопосочно, като повечето от тях се разделиха с част от стойността си, вследствие на някои лоши финансови отчети и притесненията относно повишенията на лихвения процент