повишаване на доходите (4)

Правителството прие вдигане на линията на бедност

Правителството прие вдигане на линията на бедност

Линията на бедност се използва като референтна стойност при формирането на социалната политика в областта на доходите и жизненото равнище на населението. Повишаването на линията на бедност обаче е странно, като се има предвид