политическо движение (5)

Народният театър отрече за партийно събитие на проф. Божидар Димитров

Народният театър отрече за партийно събитие на проф. Божидар Димитров

От Народния театър \"Иван Вазов\" заявиха, че с неговото ръководство не са водени разговори и не е давано съгласието за провеждане на събитие – основаване на политическо движение на г-н Божидар Димитров