помощ за хора с увреждания (2)

Хората с увреждания ще получават нов вид финансова помощ от 2019 г.

Хората с увреждания ще получават нов вид финансова помощ от 2019 г.

От 1 януари 2019 г. всички пълнолетни хора с трайни увреждания ще имат право на нов вид финансова подкрепа, която ще зависи от степента на увреждане и административно определяната линия на бедност в България