превоз на товари (4)

Български жп превозвачи ще се жалват от държавата в Брюксел

Български жп превозвачи ще се жалват от държавата в Брюксел

Асоциацията на българските железопътни превозвачи (АБЖП) обсъжда идеята да сезира Европейската комисия за оказване на неправомерна държавна помощ на „БДЖ-Товарни превози“ (БДЖ-ТП)

30 години правителствата у нас убиват жп превозите на товари

30 години правителствата у нас убиват жп превозите на товари

Железопътният превоз на товари у нас бавно умира. Това е резултатът от тридесетилетния натиск на автомобилния транспорт върху железницата. Не казвам „война”, тъй като във войната участват две или повече страни