приходи от туризъм (8)

Глътка въздух за хотелите през юли

Глътка въздух за хотелите през юли

През месец юли, на практика първият месец, през който туристическите пътувания започнаха да се раздвижват след като голяма част от ограниченията заради коронавируса отпаднаха