програмен период (30)

Над 210 000 души получиха подкрепа от ОП „Развитие на човешките ресурси\

Над 210 000 души получиха подкрепа от ОП „Развитие на човешките ресурси\"

Над 210 000 души получиха различна форма на подкрепа по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (ОПРЧР). През 2018 г. се постигна рекордно ниво на програмиране и ефективно използване на средствата

Европейско финансиране за 1.3 млрд. лв. се чака през 2018 г.

Европейско финансиране за 1.3 млрд. лв. се чака през 2018 г.

Проекти, съфинансирани с 1.3 млрд. лв. европейски средства, ще бъдат осъществени през 2018 г. Това са индикативните годишни работни планове, приети на заседание на Съвета за координация на управлението на средствата от ЕС

Сигурността, отбраната и бежанската криза ще са приоритетни за ЕС след 2020 г.

Сигурността, отбраната и бежанската криза ще са приоритетни за ЕС след 2020 г.

Статуквото в европейското финансиране няма да се запази. В следващият програмен период ще трябва да се постига много повече с по-малко средства заради оттеглянето на Обединеното кралство от ЕС

Близо 10 млн. европейци са намерили работа чрез социалния фонд

Близо 10 млн. европейци са намерили работа чрез социалния фонд

Фондът е осигурил 70% от средствата за активни политики на пазара на труда в България, Гърция, Естония, Латвия, Литва, Малта, Румъния и Словакия, както и повече от 5 % от разходите за образование и обучение в Португалия и Чешката република