проекти (490)

Строителите искат връщане на държавната програма за саниране

Строителите искат връщане на държавната програма за саниране

Възобновяване на Националната програма за енергийна ефективност и нови строги правила, по които тя да се извършва, за да може повече фирми да участват в нея и респективно да се създаде по-голяма заетост

МФ започва проверка на европроекти по ОПИК

МФ започва проверка на европроекти по ОПИК

Дойде денят за оценка на проектите по Приоритетна ос 5 („Техническа помощ“) на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ (ОПИК) и на техните изпълнители. Днес правителството възложи на дирекция