производителност на труда (15)

Разходите за труд на бизнеса растат с рекорден темп

Разходите за труд на бизнеса растат с рекорден темп

В резюмето на доклада е записано, че по-високото заплащане, което наетите получават, се дължи частично на по-високата производителност на работещите. България е една от страните в ЕС с най-бързо растяща производителност на труда