промени в закона за хазарта (11)

Промените в Закона за хазарта са противоречиви и трябва да отпаднат

Промените в Закона за хазарта са противоречиви и трябва да отпаднат

Като браншова организация, чиито основни цели са да способства за утвърждаването на комуникационната дейност като важна сфера в свободната пазарна икономика и утвърждаване на положителния имидж на рекламата сред широката общественост