работно място (16)

Дигиталното работно място – между бъдещето и настоящето

Дигиталното работно място – между бъдещето и настоящето

За работното място на бъдещето можем все още само да фантазираме – че в него ще се разминаваме с роботи и ще е оборудвано с джаджи с изкуствен интелект, командвани с глас, поглед и мисъл, или че ще

До 10 хил. лв. за работодатели, приспособили работно място за човек с увреждане

До 10 хил. лв. за работодатели, приспособили работно място за човек с увреждане

Работодателите могат да получат до 10 000 лв., за да приспособят едно работно място за човек с трайни увреждания в трудоспособна възраст. Същата сума може да бъде отпусната и за оборудване на всяко ново работно

Игровизация на работното място

Игровизация на работното място

„Игровизацията“*, наричана още „Геймификация“**, е модерен термин, с който е кръстен процесът на инкорпориране на игрови елементи и игрови техники, в неигрови контекст. За цели, различни от играене. Например

Фрийлансърите – професионализъм облечен в свобода

Фрийлансърите – професионализъм облечен в свобода

Във Вашата организация се стартира нов проект. За целта има необходимост от специалисти с компетенции X,Y и Z, с които не разполагате. От успеха на проекта зависи дали ще се продължи с имплементирането му и за в бъдеще