работодател (11)

Разнищване на компромиса между работа и почивка

Разнищване на компромиса между работа и почивка

Често се чуват призиви за политическа намеса при взаимоотношенията между работодатели и наети лица, сочат резултатите от редица проучвания по темата. Каквито и да са предполагаемите ползи от такава намеса обаче

Активите на пенсионните фондове достигнаха 6.43 млрд. лв.

Активите на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване достигат 6.43 млрд. лв. в края на септември 2013 г., което е ръст от 18.45% спрямо съпоставимия период на миналата година. Това сочат данните на Комисията за финансов надзор (КФН), които са на