работодатели (333)

БРАИТ няма съдебна регистрация и не може да е работодателска организация

БРАИТ няма съдебна регистрация и не може да е работодателска организация

Българска работодателска асоциация иновативни технологии (БРАИТ) не е спазила закона и не са предоставили необходимите документи за регистрация като работодателска организация

Фирмите ще могат да кандидатстват за наемане на безработни с европари

Фирмите ще могат да кандидатстват за наемане на безработни с европари

От днес работодателите могат да кандидатстват по мярката „Заетост с теб“, с която биха могли да с наемат регистрирани безработни за период от три месеца, за които ще получават 610 лв. и осигуровките

Минимални заплати ще заместят праговете от 2021 г.

Минимални заплати ще заместят праговете от 2021 г.

Работодателите, синдикатите и правителството са се разбрали да променят модела, по който се определят осигурителните прагове. Това е записано в тристранен меморандум, подписан от социалните партньори днес

Работодателите очакват значително намаление на персонала във всички сектори и региони

Работодателите очакват значително намаление на персонала във всички сектори и региони

Очаква се нивата на заетост да намалеят във всички седем индустриални сектора, включени в изследването, и отчетените перспективи за наемане отново са най-слабите от началото на изследването