разпределяне на дивидент (4)

Българската фондова борса сменя името си

Българската фондова борса сменя името си

Акционерите на БФБ одобриха и смяната на представителя на държавата в Съвета на директорите. Държавният експерт Христина Пендичева от Министерство на финансите заменя заместник-министъра на финансите Маринела Петрова