растениевъдство (11)

Продукцията в селското стопанство продължава да намалява

Продукцията в селското стопанство продължава да намалява

Крайната продукция, реализирана от отрасъл „Селско стопанство“ през 2019 г., възлиза на 8.3 млрд. лв. Първата оценка на Националния статистически институт (НСИ) показва, че спрямо миналата година има спад в размер на 1.7%.

Данъчната отстъпка за земеделците продължава до 2014 г.

До края на 2014 г. производителите на растителна и животинска продукция могат да плащат до 60% от данъка върху печалбата си, като останалото се поема от държавата. Това е съобщено за Farmer.bg от Държавен фонд "Земеделие". Отстъпката от корпоративния д