ремонт на път (7)

Започна ремонтът на пътя между Стара Загора и Раднево

Започна ремонтът на пътя между Стара Загора и Раднево

Второкласният път ІІ-57 Стара Загора - Раднево осъществява връзката мжду двете общини с магистрала „Тракия“. Планираната инвестиция в път ІІ-57 ще създаде възможност за развитие на икономическия потенциал на региона