рефрендум (2)

БНБ: Банковата система функционира нормално

Българска народна банка публикува съобщение, в което потвърждава, че банковата система, включително и Корпоративна търговска банка (КТБ), е с висока ликвидност, капиталова адекватност и функционира нормално.