смъртно наказание (12)

Варварство вместо сигурност

Варварство вместо сигурност

Две десетилетия след законовия отказ на България от смъртното наказание през 1998 г. в обществото отново се събужда дискусията за връщането му в системата от наказания. Характерното е, че употребата на тази меко казано странна идея