стопанска конюнктура (11)

Компаниите в страната отчитат влошаване на бизнес средата

Компаниите в страната отчитат влошаване на бизнес средата

Общият показател за бизнес климата в страната през февруари намалява с 0.8 пункта спрямо предходния месец, сочат данните на Националния статистически институт (НСИ), което означава, че компаниите, анкетирани

Средата за правене на бизнес в България се влошава

Средата за правене на бизнес в България се влошава

За втори пореден месец бизнес средата се влошава. И не само това – според анкетираните от НСИ мениджъри тя става все по-зле. През юли общият показател на бизнес климата се понижава с 1.4 пункта

Бизнесът не очаква промяна на икономическата обстановка

За втори пореден месец общият показател на настроенията на мениджърите за състоянието на техните предприятия през следващите шест месеца не се променят. Редовната анкета на Националния статистически институт (НСИ) показва, че в строителството и услугит

Икономическата несигурност ограничава бизнес активността

Очакванията на бизнеса за състоянието на средата, в която ще управляват предприятията през следващите шест месеца, се повишават. Това показва месечното проучване на Националния статистически институт (НСИ) на мненията на мениджърите за очакваната бизне