стрес тест (12)

Стрес тестовете на българските банки са показали устойчивост „като цяло“

Стрес тестовете на българските банки са показали устойчивост „като цяло“

Извършените от Европейската централна банка стрес тестове на шест български банки и прегледа на качеството на активите показват „устойчивостта на българския банков сектор като цяло“