таскита (2)

Недоволството срещу Uber по света

Недоволството срещу Uber по света

Uber се сблъсква с трудности по пътя към разширяване на дейността си в света - протести на таксиметрови шофьори, загрижени за прехраната си, проблеми с правителствата заради данъците и притеснения, свързани със сигурността