трето тримесечие (32)

Икономиката през третото тримесечие: прегряване, циклично забавяне или структурни проблеми

Икономиката през третото тримесечие: прегряване, циклично забавяне или структурни проблеми

Данните за стопанската динамика през третото тримесечие, макар на пръв поглед противоречиви, започват да разкриват все по-ясна тенденция за структурни промени