трудов стаж (9)

БСК: Промените в трудовите книжки ще увеличат административната тежест

БСК: Промените в трудовите книжки ще увеличат административната тежест

С новата Наредба за трудовата книжка и трудовия стаж се правят единствено козметични и структурни промени, без да се решават важни и належащи практически проблеми. Това е становището на Българската стопанска камара

Обезщетенията за безработица вече включват и стажа в чужбина

Обезщетенията за безработица вече включват и стажа в чужбина

При определянето какво да е обезщетението за безработица вече ще се взема предвид и осигурителният стаж, натрупан в чужбина. Ще се зачитат осигуровките по международни договори, по които България е страна, както и по

Бизнесът иска да отпадне добавката за трудов стаж

Бизнесът иска да отпадне добавката за трудов стаж

Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) предлага отмяна на допълнителното месечно възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит. Днес ще заседава Националният икономически съвет

Добиват се все по-малко въглища в "Мини Марица-изток"

Добивите от най-голямото въгледобивно предприятие у нас "Мини Марица-изток" изостават от предварителните разчетите. През първото полугодие в "Мини Марица-изток" са добити общо 9 390 606 т лигнитни въглища, което е с над 1.3 млн. т по-малко от предварит