туристи от Китай (2)

Ангелкова: Китайските туристи ще се увеличават с 5% годишно

Ангелкова: Китайските туристи ще се увеличават с 5% годишно

Китайските туристи ще нарастват с по 5.1% всяка година до 2023 г. Това показва колко сериозен е потенциалът на този пазар и колко трябва да сме активни в промотирането в Китай на възможностите за туризъм у нас