търговска верига (32)

T MARKET поема обектите на пловдивска верига супермаркети

T MARKET поема обектите на пловдивска верига супермаркети

„Максима България“, собственик на веригата T MARKET, подаде до Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) нотификация за сключване на дългосрочни договори за наем на магазини от местната търговска верига „Триумф“

Т MARKET отчете 22% ръст на оборота през 2016 г.

Т MARKET отчете 22% ръст на оборота през 2016 г.

Търговският оборот на дружеството през миналата година е нараснал с 22.1% до 172.9 милиона лева без ДДС (88.4 милиона евро) в сравнение с 2015-а, когато веригата е отчела ръст от 10,4% до 141.6 милиона лева без ДДС