удостоверения (17)

Администрацията ще спре да изисква 12 вида удостоверения

Администрацията ще спре да изисква 12 вида удостоверения

От есента на тази година 12 от често издаваните удостоверение вече няма да бъдат изисквани на хартия от различните държавни институции, а те сами ще си ги набавят по електронен път чрез достъп до различни бази данни