фонд на фондовете (44)

На пазара вече има свеж ресурс за малкия и иновативен бизнес

На пазара вече има свеж ресурс за малкия и иновативен бизнес

В България грантовете са по-популярни, но финансовите инструменти привличат все по-голям интерес и това не е случайно. От една страна, на европейско ниво е взето решение за по-интензивното им използване, а то друга, те са част от

Стартъпите настояват за ускорено финансиране от Фонда на фондовете

Стартъпите настояват за ускорено финансиране от Фонда на фондовете

Компаниите от иновационната, предприемаческа и стартъп екосистема в България са крехки, но изключително важни за икономиката на страната – с потенциал да я насочат към дейности с по-висока добавена стойност

До края на 2023 г. в българския бизнес ще влязат 2.2 млрд. лв.

До края на 2023 г. в българския бизнес ще влязат 2.2 млрд. лв.

До края на 2023 г. в българския бизнес ще влязат 2.2 млрд. лв. Получателите на тези пари ще бъдат над 4 хил. компании. Става дума за европейски пари, които ще бъдат предоставени от Фонда на фондовете (ФнФ), който от своя

„Витоша Венчър Партнърс“ ще разпредели близо 40 млн. лв. за стартъпи

„Витоша Венчър Партнърс“ ще разпредели близо 40 млн. лв. за стартъпи

Обединение „Витоша Венчър Партнърс“ е избрано от Фонда на фондовете (ФнФ) да разпредели почти 40 млн. лв. за минимум 76 български стартъпи. Обединението е избрано за мениджър на Фонд за ускоряванe и начално

ФнФ ще гарантира отпуснатите кредити за някои български фирми

ФнФ ще гарантира отпуснатите кредити за някои български фирми

Фондът на фондовете (ФнФ) е стартирал обществена поръчка, чиято цел е да бъдат избрани финансови институции, на които да бъде предоставена частична гаранция при отпускането на нови, целеви кредити за близо

Фондът на фондовете ще разпредели 75.5 млн. лв. за наука и бизнес

Фондът на фондовете ще разпредели 75.5 млн. лв. за наука и бизнес

Фондът на фондовете (ФнФ) е стартирал процедура за избор на финансов посредник за управлението на Фонд за технологичен трансфер (ФТТ), чиято цел ще е да насърчи трансфера на технологии в България в сътрудничество

Две сдружения искат да разпределят 108 млн. лв. за малките и средни предприятия

Две сдружения искат да разпределят 108 млн. лв. за малките и средни предприятия

Две сдружения са подали оферти пред Фонд мениджъра на финансови инструменти в България (Фонда на фондовете) за разпределянето на 75.3 млн. лв. европейски средства, целящи да увеличат конкурентоспособността

Технологични компании ще получат до 7 млн. лв. по ОПИК

Технологични компании ще получат до 7 млн. лв. по ОПИК

Между 1.5 млн. и 7 млн. лв. финансова помощ ще получат избрани български високотехнологични компании. Дружествата, които да получат финансиране, ще бъдат подбрани от обединението „Морнингсайд Хил“, което днес

Фондът на фондовете търси кой да разпредели 35.6 млн. лв. за стартъпи

Фондът на фондовете търси кой да разпредели 35.6 млн. лв. за стартъпи

Фондът на фондовете (ФнФ) търси финансов посредник, който да разпредели 35.6 млн. лв. европейско финансиране за стартиращи бизнес начинания и предприемачество. Фондът стартира процедура за избор на фонд мениджър

Фондът на фондовете ще насочи 67 млн. лв. към иновативни компании

Фондът на фондовете ще насочи 67 млн. лв. към иновативни компании

Около 67 млн. лв. финансиране ще бъде разпределено между поне 16 иновативни и високотехнологични компании. 47.1 млн. лв. ще бъдат предоставени от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020