частни инвестиции (3)

Дончев: Най-голямото престъпление е публичните да изместят частните инвестиции

Дончев: Най-голямото престъпление е публичните да изместят частните инвестиции

Държавата има своята роля за повишаването на добавената стойност в икономиката, но това не може и не бива да се случва, като се правят публични инвестиции в иновации и те изместват частните

Състояние на инвестициите в България в периода 2007-2016 г.

Състояние на инвестициите в България в периода 2007-2016 г.

Българската стопанска камара (БСК) продължава поредицата си „Стига вече“, в която се публикуват без коментар статистически данни и други обективни факти. Целта на работодателската организация е да оборва „алтернативни“ факти