членове на КРС (1)

Регулатор без глава и мандат

Регулатор без глава и мандат

От години институциите в България страдат от ниско обществено доверие. Методите им на работа често будят съмнение, а резултатите от действията им или бездействията им често са силно критикувани и имат негативно отражение