15 август (2)

Холографският живот на съкровищата

Има надежден начин за разпознаване на копието на старинно съкровище. Това става, като се направи предварителен холографски запис на механическите характеристики на предмета. Всеки обект може лазерно да се заснеме и след като експонатът се върне наприме