ECA International (4)

Най-скъпите градове за живеене през 2018 г.

Най-скъпите градове за живеене през 2018 г.

За да изготви списъка, консултантът по бизнес управление сравнява разходите за кошница от ежедневни стоки и услуги, които обикновено се купуват от живеещите чужденци в различните страни