Innovative Educator (7)

Готви се контролиран вот

С поправките в Изборния кодекс се цели "НПО-тата да бъдат превърнати изцяло в безопасни игли", смята председателят на УС на асоциация "Прозрачност без граници" Огнян Минчев