MBA обучение (1)

МВА обучението влияе на кариерата и на личностното израстване

МВА обучението влияе на кариерата и на личностното израстване

Румен Радушев e заместник-началник сектор “Банкиране на дребно” и член на Изпълнителния комитет в Пощенска банка.Притежава богат професионален опит, придобит през последните 20 години на различни позиции