Open Mind (5)

Теленор стартира седмото издание на кариерната програма Open Mind

Теленор стартира седмото издание на кариерната програма Open Mind

Двугодишната програма дава шанс на хора с увреждания да развият своите социални и функционални умения в реална бизнес среда, като по този начин повишат квалификацията и конкурентоспособността си на пазара на труда

Стартира петото издание на програмата за хора с увреждания на Telenor

Стартира петото издание на програмата за хора с увреждания на Telenor

От 2015 г. Теленор България се стреми да подкрепя хората с увреждания, като всяка година назначава лица в неравностойно положение на трудов договор за 2 години и ги обучава чрез програмата Open Mind