River Styxx Capital (2)

Елвин Гури трябва да почака още за Telenor Banka

Елвин Гури трябва да почака още за Telenor Banka

Telenor Group излезе с официално съобщение към медиите, че River Styxx Capital и Telenor не са получили към момента съгласието на Националната банка на Сърбия за предложеното стратегическо партньорство за \"Теленор Банка”