Soft Power 30 (4)

83% от българите са предпазливи към ромското малцинство

Цели  83% от българите били „силно разтревожени от възможността след години в България ромското население да преобладава над българското“. Тези данни са от „национално представително изследване“ на